HISTORIKK

Teletopia AS ble etablert i 1994 som den fjerde teleoperatøren i Norge etter Telenor, NetCom og Telenor Mobil.

 

Selskapet fikk i 1995 anledning til å innplassere en egen intelligent telefonsentral i Telenors nett, for å spesialbehandle telefonsamtaler allerede under selve oppkoblingen av samtalen. Teletopias tjenesteproduksjon var dermed en direkte konkurrent til Telenors tjenesteproduksjon, og Teletopias IN-sentral var en direkte parallell til Telenors IN-sentral.

Senere har Teletopia utviklet tjenestespekteret og tilrettelagt for verdiskapning ovenpå den teletekniske verdiøkningen som skjer i forbindelse med anropsoppsettet. Funksjonaliteten dekker fast- og mobil telefoni, SMS, IP og E-post.

 

Fleksibiliteten i våre plattformer har muliggjort utviklingen av et meget bredt sortiment av produkter og tjenester.

 

Som eksempler kan nevnes at vi står for telefoni-løsninger og måleravlesningssystem til nesten hvert fjerde energiverk i Norge, betalingsløsninger til et stort utvalg kunder, blant annet Oslo- og Trondheim Kommune (Piggdekkavgiften), TV-aksjonen,  vakttelefon for Røde Kors og Jernbaneverket, og køsystem til Rustelefonen.

 

Videre leverer vi verdiøkende tjenester til både aviser, radiostasjoner, TV2 og NRK.

 

Utviklingen og økningen i antall kunder har vært stor for Teletopia siden starten.

Siden den gang kjennetegnes Teletopia ved å være innovative, og ved gleden av å jobbe med nye og fremtidsrettede produkter. Dette, sammen med sunn forretningsdrift, har bidratt til at Teletopia har levert positive resultater i alle år fra dag en.

 

 

Prosjekter

Noen av våre systemer og ferdigstilte prosjekter vi leverer i dag er mPark, Communicator, TeleKey, SMS-produkter og betalingsløsninger for telefon og telefonstyring.

Vi leverer og tilpasser løsninger til de fleste bransjer.